Udmeldelse

Tilmeldingen er bindende for hele den periode, som man tilmelder sig.

Kontingentet betales forud og kan ikke refunderes ved afbrudt træningsperiode.

Udmeldelse skal ske skriftligt og senest 8 dage før perioden udløber.

En udmeldelse er kun gyldig hvis den er sendt rettidigt, og til klubbens kasserer.

Udmeldelser kan ske via nedenstående emailadresse:

mike@odensekarateskole.dk

Mundtlige udmeldelser/kontingentjusteringer, telefoniske eller via sms til klubbens instruktører er ikke gyldige!

Sker dette ikke, vil perioden forlænges automatisk og man er forpligtet til, at betale for hele næste periode.

 

Share on Facebook