Hvad er Karate?

Karate er japansk og betyder “tom hånd” – kunsten at forsvare sig selv uden våben. I Odense Karate Skole udøves stilarten Okinawa Goju-ryu karate, der en af verdens ældste karate stilarter, med rødder helt tilbage til det antikke Kina. Okinawa Goju-ryu karate er et selvforsvarssystem baseret på en kombination af hårde, bløde, lineære og cirkulære teknikker. Dette er blandt andet medvirkende til, at systemet er utroligt effektivt som selvforsvar – for både kvinder og mænd.

Effektivt selvforsvar
selvforsvar-billed-3_tn

Karate betegnes, som et af verdens mest effektive selvforsvarssystemer. Dette skyldes blandt andet, at de grundlæggende parader, stød, spark og bevægelser, trænes igen og igen i forskellige serier og kombinationer med og uden modstander. Dette betyder, at de enkelte teknikker automatiseres, så de naturligt kan bruges, alt efter situations udvikling og alvor. For at optimere effektiviteten af teknikkerne, bruges der også sandsække, puder og plethandsker i den daglige træning. Dette betyder, at man kan afprøve sine teknikker ”100%” uden at skade sig selv eller andre.

Kvinder, mænd og alder

Alderen spiller ingen rolle i karate. Dette skyldes, at karate er individuel holdtræning. Man træner på det samme hold, men det er den enkeltes individuelle udvikling og endivies niveau, der lægges som udgangspunkt for undervisningen. Kvinder og mænd træner ligeledes på de samme hold.

Mental træning

Karate er en af de få idrætsgrene i Danmark, der tager udgangspunkt i både de fysiske og mentale. Således indledes alle karate timer med 2-3 minutters meditation, hvor man kan samle sine tanker og forberede sig på den kommende træningstime. I den daglige træning, bliver der lagt vægt på, at det fysiske og mentale trænes i et naturligt samspil.

Fysisk træning
sanchin_tn
Karate giver som træningsform mange muligheder og fordele. Hele kroppen trænes og grundtræningen indeholder både kredsløbs-, udholdens- og styrketræning. Udover dette arbejder man også med vigtige områder som smidighed, balance, koordination, hurtighed og reaktionsevne. Psyken styrkes gradvis og det samme gør evnen til at koncentrere sig. Denne kombination af fysisk og psykisk træning, er med til at give en alsidig udvikling – og give sporten en dybere mening og et bedre velvære i det daglige….

Karate som konkurrencesport

Karate er grundlagt ud fra behovet for at kunne forsvare sig selv og sin familie. Oprindeligt indeholdt karate derfor ikke konkurrencer. Først i 1956 begyndte man for første gang at konkurrere indenfor karate. Man konkurrerede i to discipliner, nemlig kata og kumite. Konkurrencekarate er kun en lille del af det, at træne karate i dag. Deltagelse i konkurrence og stævner er frivillig og ingen betingelse for at træne karate.

Kata

Kata er baseret på kamp imod én eller flere imaginære modstandere. Disciplinen udføres som en serie af karateteknikker, der skal fremvises i en bestemt rækkefølge. Der lægges især vægt på korrekt åndedrætsføring, god demonstration af styrke, fart, timing og kropsbalance. Kata er fundamentet i karate og baseret på ældgamle overleveringer og traditioner.

Kumite
kumite-billed-10_tn
Kumite udføres som kamp mellem to modstandere. Der lægges stor vægt på afstandsbedømmelse og kontrol. Dette betyder, at man kan tillade sig at bruge alle lærte teknikker, uden risiko for at skade sin modstander.

Share on Facebook